آموزشگاه آنلاین انگلیسی

آموزشگاه آنلاین انگلیسی

یادگیری انگلیسی
learn english easy

Advanced

یادگیری سریع زبان انگلیسی

سطح پیشرفته شامل 3 دوره و 3 درس ویدیویی، بخش دستور زبان و بخش نوشتاری و بخش لغات بیشتر است. هر یک از آن ها بر روی موضوعات مختلف تمرکز دارد و هر زمان که بخواهید میتوانید دوره های خود را مرور کنید.

درس 1 و درس ویدیویی 1

در این درس خواهید آموخت:

• صحبت درباره موفقیت و نوشتن درباره عادات افراد موفق را یاد میگیرید.

• یاد میگیرید که در مورد هنر، طراحی داخلی و مسئولیت های اجتماعی صحبت کنید.

• یاد میگیرید درباره پایداری و تجارت سبز بنویسید بحث کنید.

• یاد میگیرید در مورد امور مالی، اقتصاد، تجارت، واردات و صادرات صحبت کنید.

درس 2 و درس ویدیویی 2

در این درس خواهید آموخت:

• یاد میگیرید که چطور درباره ایده ها و موضوعات خلاق صحبت کنید.

• در مورد بازیافت و حفاظت از محیط زیست یاد میگیرید.

• یاد میگیرید که چطور یک سخنرانی را آنالیز کنید و چگونه سخنرانی کنید.

• یاد میگیرید که در مورد انواع مختلف کمدی و طنز فاخر بحث کنید.

درس 3 و درس ویدیویی 3

در این درس خواهید آموخت:

• یاد میگیرید چطور درمورد اخبار صحبت کنید، تیتر خبرها را بخوانید و بفهمید و یک گزارش خبری تهیه کنید.

• یاد میگیرید که به طور مستقیم ارتباط برقرار کنید و ارتباط غیر مستقیم را متوجه شوید.

• مسایل اجتماعی را مورد بحث قرار دهید و اینکه چگونه میتوانید تصمیم بگیرید.

• یاد میگیرید که چگونه یک سایت تجارت الکترونیکی را توصیف کنید.

learn english online

Start Today!

English educational institution 2010-2019.

Golden Global Co. © All Rights Reserved.