Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
12 Nov
ENG45  0

Negatif geri bildirim göstermek yetkili mi, yetkisiz mi?

 

 

Geri bildirim verirken yöneticilerin çoğunun yapacağı beş hatayı birlikte inceleyeceğiz. WWW.ENG45.COM sitesiyle bizimle olun.

Çalışanlarınızın kendilik bilinci düzeyini yükseltmiyorsunuz. Geri bildirimin sağlanması amacı, mesela Deniz'i iş yerinde zamanında olmaya ya da Hakan’ın bu kadar savunmacı olmamaya ikna etmek değildir. Faydalı bir geri bildirim, Çalışanlara kendileri hakkında bilgi verebilecek ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmalıdır. Yalnızca benlik bilinci artarsa, çalışanlar diğerleriyle nasıl iletişim kuracaklarını ve başkalarını nasıl etkilediğini anlayacaktır. "David Dunning" ve "Justin Kruger"nin ünlü "The Duning-Kruger effect"teorisinde anlattıkları gibi.

Bireylerin nitelikleri ve becerileri ne kadar az olursa, benlik bilincleri de o kadar düşük olur; bunlar, bilinçlenmeye başlarlarsa muhtemelen daha fazla yararlanacaklardır. Buna ek olarak, "Heidi Holversson" son kitabında, nitelikli bireylerin bile kendilerini algılamaları diğerlerinin sahip olduğu algıdan farklı olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla, kendinize göre sahip olduğunuz fikir ile başkalarının davranışlarınızdan neyi algıladıkları arasında daima bir fark vardır ve bu fark sizinle insanlar arasında çatışmaya yol açar.

Sadece iki çözüm var. Biri, başkalarının kendimiz hakkındaki görüşlerini değiştirmeye ve onları düşündüğümüz kadar iyi olduğumuza ikna etmeye çalışalım. İkinci çözüm, zihniyet ayarlarını başkalarının görüşlerine uygun hale getirmektir. Örneğin, etrafınızdaki insanların çoğu gurur duyduğunuzu düşünüyorsa gerçekten gururlu biri olmanız ihtimalı yüksektir ve başkaların bu düşüncesi canınızı sıkıyorsa, o zaman bu sorunu çözmeniz gerekir. Başkalarının zihninde sizden oluşan bir görüntü ve sizin istediğiniz görüntü  arasında önemli bir boşluk var  ve yararlı bir geri bildirim sağlamak, boşluğun derinliği hakkında sizi bilgilendirir, ancak etkisiz bir geri bildirim size daha önce tanımadığınız bilgileri verir.

Yeterli kadar negatif geri bildiriminiz yok. Olumlu geribildirim vermek daha kolaydır, ancak deneyimler negatif geri bildirimin daha yararlı ve etkili olduğunu göstermiştir. Negatif geri bildirimin eleştiri ya da memnuniyetsizliği ifade etmediğini unutmayın. Geri bildirim sağlamak hedefi, ,kişinin benlik bilincini ve sonuçta performansını geliştirmektir. Basitçe belirtmek gerekirse, olumsuz geribildirim, düşündüğümüz kadar iyi olmadığımızı hatırlatan bir geri bildirimdir. Elbette, olumsuz geri bildirimleri kabul etmek ve sindirmek kolay değildir, çünkü güveni karıştırmaktadır. Ancak iyileşmek için bazen olumsuz geri bildirim almak gerekiyor. Nerede yanlış yaptığımızı bilmiyorsak, kendimizi nasıl düzeltebiliriz?

Ne yazık ki, bir kuruluştaki üst düzey çalışanların sayısı ne kadar yüksek olursa, o kuruluşun üyeleri tarafından alınan olumsuz geri bildirimler o kadar az olur. Çünkü kimse daha üst düzeylerde çalışan insanlara olumsuz geri bildirim vermekten hoşlanmaz. Çoğu insan iktidar ve güce susamış ve kendilerini güçlü insanlara daha yakın hale getirmek istiyorlar. Bu nedenle bu insanları eleştirmeye ve onlara olumsuz geri bildirimler vermekten kaçınıyorlar. Bu şekilde organizasyonun üst düzey üyelerinin benlik saygısı mantıksız ve gerçekçi olmayan bir şekilde büyür ve uzun bir zaman sürmeden organizasyonun en üst düzeylerinde hiç kimse olumsuz geribildirimi Kabul ve tahammül  edemez. Araştırma ayrıca, bir organizasyonun yöneticileri olumsuz geri bildirim almaktan çekindiyse, kendi seviyelerinin altındaki insanlara da olumsuz geri bildirimler verebilmeyeceğini göstermiş. Bu nedenle, ilk adım, olumsuz geri bildirime karşı yöneticilerin kabulünü arttırmaktır. O zaman onlara, olumsuz geri bildirimi doğru yollarla başkalarına nasıl vereceklerini öğretmeliyiz.

Herkesi tek gözünüzle görüyorsunuz. Yönetim tarzınız önemlidir, ancak dünyanın en iyi yöneticisi olsanız bile yönetici olarak geri bildirim verdiğinizde, yönetim tarzına odaklanmamalısınız. Geri bildirim toplantılarında, tarzınızı gözardı etmeniz ve kaç ssat sadece çalışanızın tarzına odaklanmanız gerekir. Unutmayın ki insanlar farklıdır ve herkesin kendine göre tarzı  vardır.

Her kesin tepkileri kişilik özelliklerine bağlıdır. Ancak verdiğiniz geribildirim de aynı derecede önemlidir. Geri bildirim sunma Uzmanları bunu iyice biliyorlar, bu nedenle alıcının kişilik tarzını uyarlamaya çalışıyor ve mesajını aktarmadan önce kişilik özelliklerini tamamen düşünüyorlar. Örneğin, kitleleri gerçekçi , düşünür ve analist biriyse, daha çok verilere odaklanırlar. İlgili çalışan sinirli veya iktidarsızsa, kişinin sakinleşeceği ve ardından onun güçlü yönlerinden biraz konuşacağı bir ortam sağlamaya çalışıyorlar. Geri bildirim toplantılarda, çalışanlarınızın kişilik özelliklerine uymanız gerekiyor, böylece onu ikna edebilirsiniz. Çalışanları etkilemek ve onları ikna etmenin tek yolu kişilik farklılıklarını anlamaktır.

Ancak geri bildirim sürecinin toplantı bitiminde sona ermediğini unutmayın. Aslında, her toplantı geri bildirim sürecinin başlangıcıdır ve bundan sonra eğitim başlar. Çalışanların performansını izlemek ve onlara tam olarak neyi değiştirmek istediklerini söylemeniz zorunludur. Aradığınız hedef spesifik ve ölçülebilir olmalıdır.


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.