Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
7 Oct
ENG45  0

?Who invented Ice-Cream

 

 

 

Dondurmanın menşei M.Ö. 2. yüzyıla aittir, ancak bu bağlamda belirli bir mucitin kesin tarihi veya adı yoktur; sadece Büyük İskender'in bal ve nektar ile buz ve karın lezzetinden keyif aldığını anlatan bir hikaye var; ayrıca kral Süleyman'ın hasat esnasında donmuş içecekler kullanması kutsal kitaplarda rivayet edilmiş.

(The origin of Ice-cream is about 2nd century B.C, but there is no specific date or any inventor’s name for the creation of Ice-cream. There’s only a story which tells Alexander the Great enjoyed eating ice and snow beside honey and nectar, also holy books are narrated that King Solomon was consuming iced drinks during harvesting time)

Roma İmparatorluğu döneminde Nero Claudius Caesar düzenli olarak kendi adamlarını meyve tadı veren meyveleri toplayıp getirmeleri için dağlara göderiyordu. Yaklaşık yüz yıl sonar Marcoo Polo Uzakdoğu'ya yaptığı geziden sonra İtalya'ya döndüğünde, bugün Şerbet olarak adlandırdığımız bir içki yapma tarifi Verdi ve tarihçiler bu tarifin 16.yüzyılda dondurmaya dönüştürdüğünü söylüyorlar.

(During the Romanian Empire, Nero Claudius Caesar was frequently sent his men to bring snow and ice from mountains which wereFruit impregnated. About 100 years later, When Marco Polo came back to Italy from his long trip to the Far East, he had a Recipe which today we call it Sherbet. Historians believe that the recipe evolved to ice-cream in the 16th century)

İngiltere'nin aynı zamanlarda dondurmanı keşfettiği veya İtalyanlardan daha erken keşfettiikleri görünüyor. 17. yüzyılda dondurmaya (İce-Cream) denildi ve yavaş yavaş Charles I için en sevilen yemeklerden biri haline geldi.

(It seems that England discovered the ice-cream at the same time with Italians or maybe sooner. It was called Ice-cream in the 17thcentury and it gradually became one of the most favorite eatings for Charles I.)

1553'te Fransa da dondurma ile tanıştı o zamanlarda Henry II, Catherine de Medici ile evlendi.1660 yılına kadar dondurmanın kullanımı genel halk için yaygın değildi ve daha çok kraliyet aileleri içindi.Sicilyalı Procopio adında bir kişi, dondurmayı yapmak için içinde süt ve krema, tereyağı ve yumurta kullanılan dondurmaları tariff etti  ve Paris’in ilk kafesi olan Procope Café'de sundu.

(France was introduced to ice cream at that time in 1553 when Henry II got married to Catherine de Medici. Until 1660 eating ice-cream was not publicly usual and it was just for royal family. A man named Sicilian Procopio introduced a new recipe for making ice-cream which was a mix of milk, cream, butter, and egg. he served it at the first café of Paris, Café Procope.)

 


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.