Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
16 Nov
ENG45  0

İngilizce Terimler - yirmiyedinci Bölüm

 

 

 

 

Count on

(-e güvenmek – hesaba katmak – bel bağlamak)

To rely on, to trust

Ali is a good student. You can count on his to be prepared for every class.

(Ali iyi bir öğrencidir. Tüm sınıflara hazır olmak için ona güvenebilirsiniz.)


 Each other

(birbirine – yekdiğerini – birbirlerini)

One another used to express a relationship between two people

Ali loves Sara. Sara loves Ali. They love each other.

(Ali Sara'yı seviyor. Sara Ali'yi seviyor. Birbirlerine aşıklar.)


 Give back

(geri vermek – iade etmek – karşılık vermek)

To return something

I have to give back your book. I’ll give it back tomorrow.

(Kitabınızı geri vermeliyim. Yarın vereceğim.)


 Go for a walk

(gezinti yapmak – gezmeye çıkmak – yürüyüşe çıkmak - dolaşmaya çıkmak)

To stroll leisurely, to take a stroll

What a lovely day! Let’s go for a walk.

(Ne güzel bir gün! Yürüyüşe çıkalım.)


 Go out

(çıkmak – dışarı çıkmak)

To go with a friend or friends to a restaurant, to the movies, for a ride, etc

I asked Ali if he wanted to go out to dinner.

(Akşam yemeğine çıkıp çıkmak istemediğini Ali'ye sordum.)


 Grow up

(yetişmek – büyümek )

To mature, to reach maturity

Children are often too eager to grow up.

(Çocuklar genellikle büyümeye çok heveslidirler.)


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

want to learn English Online

English educational institution 2010-2019.

Golden Global Co. © All Rights Reserved.