Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
18 Nov
ENG45  0

İngilizce Terimler - Yirmisekizinci Bölüm

 

 

 

Make friends (with)

(biriyle arkadaş olmak – arkadaşlık kurmak)

To become friends (with)

We want to make friends with our new neighbors.

(Yeni komşularımızla arkadaş olmak istiyoruz.)


 Make up

(uydurmak – oluşturmak)

To invent, to fabricate with words

My grandmother could make up wonderful bedtime stories. She used to make them up all the time.

(Babaannem, uyku saati için harika öyküler uydurabilirdi. Her zaman onları uyduruyordu.)


 Run after

(peşinden koşmak – kovalamak – hizmet etmek)

To pursue

The police ran after the thief.

(Polis hırsızın peşinde koştu.)


 Take away

(götürmek – alıp götürmek – çalmak – ortadan kaldırmak)

To remove, to take from

The tax collector took away all my money.

(Vergi memuru tüm paramı aldı.)


 All over

(Tamamen bitmiş – her yönden)

Completely finished

That car almost hit me! I thought it was all over for me!

(O araba neredeyse bana çarptı! Bunun benim için her şeyin bittiğini düşündüm!)


 Be fond of

(-e düşkün olmak - -den hoşlanmak – hastası olmak)

To like, to care for, to have affection for

Linda is such a sweet person. I’m very fond of her.

(Linda çok tatlı bir insandır. Ona çok düşkünüm.)


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.