Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
2 Nov
ENG45  0

İngilizce Terimler - Yirminci Bölüm

 

 

 

Give up

(vazgeçmek – bırakmak – el etek çekmek – umudunu kesmek )

To stop trying, to abandon, to quit

No, Edward did not give up smoking. He wanted to give up, but he couldn’t.

(Hayır, Edward sigarayı bırakmadı. Sigarayı bırakmak istiyordu, ama yapamadı.)


 Go into

(araştırmak – incelemek –özden geçirmek -  girişmek)

To discuss, to consider

Next week in class we shall go into idioms in American speech.

(Önümüzdeki hafta Amerikan konuşmasında yer alan terimleri gözden geçireceğiz.)


 One after another

(sıra ile – arka arkaya – birbiri peşisıra – birbiri ardından)

In sequence, in a series

The boss gave me many tasks one after another.

(Başkan, ard arda bana çok iş verdi.)


To (one’s) surprise

(şaşkınlık – beklenmedik )

Unexpectedly, surprisingly

To my surprise, he’s doing well.

(Beklenmediğim aksine, çok iyi yaptı.)


Turn off

(kapatmak – söndürmek - sıkmak – işine son vermek )

To disconnect, go terminate, to shut off

Turn off the lights before you go to bed. Turn them off in all the rooms.

(Uyumadan önce ışıkları kapat. Tüm odaların ışıklarını söndür.)


Turn on

(açmak )

Ti start, to connect

Turn on the power by pushing the red button. Turn it off before you leave.

(Kırmızı düğmeye basarak elektriği aç. Gitmeden önce elektriği kapat)


 


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.