Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
4 Nov
ENG45  0

İngilizce Terimler - Yirmibirinci Bölüm

 

 

 

 

Work on

(-in yapımıyla uğraşmak – üzerinde çalışmak )

To attempt to solve, o fix, to complete

Let’s work on our homework.

(Ev ödevimiz üzerinde çalışalım.)


 Be used to

(alışık – alışkın olmak – alışmak )

To be an accustomed to

He isn’t used to asking for help.

Yardım istemeye alışkın değildir.


 Give (someone) a hand

(yardım etmek – el atıvermek – bir el atmak)

To help (Someone)

I’m ready to give you a hand if you need it.

İhtiyacın olursa sana yardım etmeye hazırım.


 Help out

(yardımda bulunmak )

To assist

Jan would like to help out at the hospital. She helps me out a lot.

(Jan, hastanede yardım etmek istiyor. Bana çok yardım ediyor.)


 One another

( birbirlerini – birbirini)

Each other, between two or more people

Ali and Mario like each other, but Sara and Nancy love on another.

(Ali ve Mario birbirlerini seviyorlar, ancak Sara ve Nancy birbirlerine aşıklar.)


 Bring (something) back

(geri getirmek )

To return (something)

You can’t bring back the past. No, you can’t bring it back.

(Geçmişi geri getiremezsin. Hayır, geri getiremezsin.)


 Catch fire

(ateş almak – yanmak – tutşmak )

To ignite, to start to burn

Trees catch fire when lightning strikes them.

(Yıldırım ağaçlara çarptığında, ağaçlar yanır.)


 Come up

(meydana çıkmak – ortaya çıkmak – yükselmek- bulmak )

To arise, to develop, to discover, to find

Unexpected problems come up every day. We must come up with new solutions.

(Her gün beklenmedik sorunlar ortaya çıkıyor. Yeni çözümler bulmamız lazım.)


 Die of

(-dan,-den ölmek)

To cause death from

When I filed my test, I died of shame.

(Sınavda başarısız olunca, utançtan öldüm.)

 


 

 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.