Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
8 Nov
ENG45  0

İngilizce Terimler - Yirmibeşinci Bölüm

 

 

 

Cry over spilled milk

( boşuna üzülmek – dökülen süt üzerine ağlamak – olup bitmiş bir şey için boşuna üzülmek )

To complain about something which cannot be changed

I know you had to work late and you missed the movie. Well, there’s nothing you can do about it now. Don’t cry over spilled milk.

(Geç saatlere kadar çalışmanız gerektiğini ve filmi kaçırdığınızı biliyorum. Artık yapabileceğiniz bir şey yok. Dökülen süt için ağlamayın)


 Go nuts

( çıldırmak – kafayı yemek – delirmek )

Ro become crazy

If those children don’t quit making so much noise, I’ll go nuts.

(O çocuklar çok fazla gürültü çıkarmaktan vazgeçmezlerse, delirecem.)


 Not to sleep a wink

( gözünü kırpmamak – gözüne uyku girmemek )

to stay awake, to lie in bed and not sleep

I worried so much about the final exam I didn’t sleep a wink last night.

(Dün gece final sınavından çok endişelendim ve bir an bile gözüme uyku girmedi.)


 Prey on (one’s) mind

( dert olmak )

To worry continuously

That fact that I to make a speech at my old high school next week constantly preys on my mind.

(Önümüzdeki hafta eski lisemde bir konuşma yapmak zorunda olduğum bana dert olmuş.)


 To death

( aşırı derecede – ölümüne  )

Completely (to an extreme)

I love my wife, but her job worries me to death. She’s a professional diver.

(Karımı seviyorum, ama mesleği beni aşırı derecede endişelendiriyor. O profesyonel bir dalgıç.)


 Look forward to

( can atmak – beklemek – sabırsızlanmak – dört gözle beklemek )

To expect, anticipate

To school year is almost over. I’m looking forward the summer vacation.

(Okul yılı neredeyse bitti. Yaz tatili için sabırsızlanıyorum.)


 Take heart

( cesaretlenmek – güç almak – cesur olmak )

To become encouraged

Stop worrying and take heart. Things can’t get worse.

(Endişelenmeyi bırak ve güçlü ol. İşler bundan kötü olamaz.)


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.