Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
6 Nov
ENG45  0

İngilizce Terimler - Yirmiüçüncü Bölüm

 

 

 

 

Have a crush on

(abayı yıkmak - -e aşık olmak – tutulmak – birine çok fena tutulmak)

To be very fond of, to be in love with

Lee has always had a crush on Lucy.

(Lee hep Lucy'e aşıktı.)


 Head over heels

(sırılsıklam – gırtlağına kadar )

Completely, enthusiastically

Ali fell head over heels in love with Suzanne.

(Ali sırılsıklam Suzan’a aşık.)


 Sweep (one) off (one's) feet

(tamamen ikna etmek – kalbini çalmak – kendine aşık etmek)

Ali’s shy smile and gentle manners literally swept Ellen off her feet. In fact, she fell head over heels in love with him.

(Ali'nin çekingen gülümsemesi ve kibar tavırları Ellen'in kalbini çaldı. Aslında, Ellenona aşık olmuş.)


 Blow off steam

(içini dökerek rahatlamak – ağzını açıp gözünü yummak – kürdünü dökmek)

To vent one’s anger, and that way, again relief

When Ali gets mad, he blows off steam by screaming at everyone.

(Ali delirdiğinde, herkese bağırarak  içini döküp rahatlıyor.)


 Blow (one’s) stack

(çılgına dönmek – özünden geçmek – tepesi atmak – sinirlenmek)

To become angry and lose contr oneself

Oh, no! if Ali finds out you spilled ink on her coat, she’ll blow her stack.

(Hayır! Ali, ceketinin üzerine mürekkep döktüğünü anlarsa, çılgına dönecek.)


 Blow (one’s) top

(tepesi atmak – öfkelenmek – çıldırmak)

To become angry and lose control oneself

I knew it would happen! Ali found out about her coat and she blew her top.

(Bunun olacağını biliyordum! Ali ceketini anladı ve çıldırdı.)


 Calm down

(öfkesi dinmek – sakinleştirmek – öfkesi yatışmak)

To gain control of oneself

Later Ali calmed down and apologized for her behavior.

(Daha sonra Ali sakinleşti ve davranışı için özür diledi.)


 Go off half-cocked

(yeterince düşünmeden hemen harekete geçmek)

To act prematurely, to react without forethought

Listen, Ali. This is no tense situation. Everyone is a little angry. This is no time to go off half-cocked.

(Dinle, Ali. Bu gergin bir durum. Herkes biraz kızgın. Yeterince düşünmeden hemen harekete geçmemiz zamanı değil.)


 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.