Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
4 Oct
ENG45  0

İngilizce terimler - Sekizinci Bölüm

 

 

 

 

 

Break (one’s) word

( sözünü tutmamak - sözünden dönmek )

To fail fulfill a promise

 

After all the promises the candidate made, she never broke her word to a single voter.

( Adayın yaptığı tüm sözlerden sonra, tek bir seçmene bile sözünden dönmedi. )


 Eat (one’s) words

( sözünü geri almak - tükürdüğünü yalamak - haksız olduğunu anlamak )

To apologize humbly, to retract

 

Don’t criticize people too often; you may have to eat your words.

( İnsanları çok sık eleştirmeyin;  sözünü geri almak zorunda kalabilirsiniz. )


 Get a word in edgewise

( söylemeye fırsat bulmak )

To enter a conversation with difficulty

 

Allen talked all evening without stopping. I couldn’t get a word in edgewise!

( Allen akşam durmadan konuştu. Bir kelime konuşma fırsatı bulamadım bile! )


 Give (one’s) word

( söz vermek - vaat etmek )

To promise

 

Cherie didn’t want to go to the movie this evening, but she had already given her word to the children.

( Cherie bu öğleden sonra sinemaya gitmek istemiyordu, ama o zaten çocuklarına söz vermişti. )


 Have a say in

( söz hakkı olmak - görüşünü söylemek )  

To have some input into, to have some influence in

 

If you are going to hire someone, we want to have a say in who gets the job.

( Birini istihdam etmek istiyorsanızsa, kimi bu işe kabul etmmenizde görüşümüzü söylemek istiyoruz. )


 Have a word with

( bir meseleyi biriyle kısaca görğlmek, tartışmak - konuşmak ) 

To talk or discuss briefly

 

Before we go into the meeting, may I have a word with you?

( Toplantıya başlamadan önce, sana bir şey söyleyebilir miyim? )


 In other words

( Diğer bir ifadeyle – başka bir ifadeyle - başka bir deyişle ) 

A different way of saying it

 

You said that the salary is unsatisfactory, in other words, you want to more money.

( Maaşın yetersiz olduğunu söylemişsiniz, başka bir deyişle daha fazla para istiyorsunuz. )


 

 

 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.