Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
28 Oct
ENG45  0

İngilizce Terimler - Onyedinci Bölüm

 

 

 

 

Fill out

(formu doldurmak )

To complete

Everyone must fill out several forms to obtain a passport. Fill them out carefully.

(Herkesin pasaport almak için birden fazla formu doldurması gerekiyor. Onları dikkatlice tamamlayın.)


 Have to do with

( ile ilgisi olmak – alakası olmak )

Pertaining

I believe her job has to do with Customs Import Laws.

(İşinin Gümrük İthalat Kanunları ile ilgisi olduğuna inanıyorum.)


 Look at

( gözden geçirmek – göz önüne almak – yargılamak – seyretmek – incelemek – bakmak )

To examine, to inspect

I always look over my homework before I turn it in. You should look yours over too.

(Egzersizlerimi teslim etmeden önce herzaman gözden geçiriyorum. Siz de egzersizlerinizi inceleyin.)


Look up

(sözlükte aramak – arayıp bulmak - bakmak)

To consult a reference book for, to search for

I need to look up her number in the telephone book. I looked it up last week but I forget it.

(Telefon defterindeki numarasını aramalıyım. Geçen hafta ona baktım ama unuttum.)


 Make out

( anlamak – çıkarmak – farketmek – anlayabilmek )

To identify, to distinguish, to decipher

In the dark, Carol couldn’t make out who was coming toward her. She couldn’t make anything out.

(Carol karanlıkta ona kimin geldiğini farketmiyordu. O hiçbir şeyi farketmiyordu.)


Put together

( oluşturmak – birleştirmek – monte etmek )

To assemble

This kite was easy to put together. My mother helped me put it together.

(Bu uçurtmayı birleştirmek kolay . Annem yapmamda bana yardım etti.)

 


 

 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.