Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
8 Oct
ENG45  0

İngilizce Terimler - Onuncu Bölüm

 

 

 

 

Keep track of

(bir şeyi takip etmek – birinin izini kaybetmemek – aklında tutmak )

To monitor

 

Baseball fans often keep track of every team in the league.

( Beyzbolseverler genelde tüm lig takımlarının sonuçlarını takip eder. )


Lose sight of

(gözden kaybetmek – unutmak )

To fail to remember, to fail to keep track of

 

Ali does many different things, but she never loses sight of her ultimate goal.

( Ali çok şey yapıyor, ancak nihai hedefini asla unutmaz. )


 Ring a bell

(bir şeyi veya birini hatırlatmak – yabancı gelmemek )

To remind someone of something

 

I’m not sure I know who you are talking about, but the name rings a bell.

( Kimden bahsettiğini bildiğimden emin değilim, ama adı yabancı gelmiyor. )


 As far as I’m concerned

(bence – bana kalırsa – bana göre)

In my opinion

 

As far as I’m concerned, Mary Alice is a good teacher.

( Bana göre Mary Alice iyi bir öğretmendir. )


Change (one’s) mind

(fikir değiştirmek – kararını değiştirmek )

To alter one’s opinion or plan

 

No, Franco isn’t going with us. He said he was going, but he changed his mind.

( Hayır, Franco bizimle gelmiyor. Geleceğini söyledi, ama fikrini değiştirdi. )


Change (one’s) tune

(ağız değiştirmek – tavrını değiştirmek )

To alter one’s attitude

 

Barbara hated to travel. But after her trip to Japan, she changed her tune.

( Barbara geziden nefret ediyordu. Fakat Japonya'ya yaptığı geziden sonra tavrını değiştirdi. )


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.