Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
25 Oct
ENG45  0

İngilizce Terimler - Onaltıncı Bölüm

 

 

 

 

Put (someone) in touch with

( temasta bulunmak – telefonu bağlamak - -den haberdar - …ile irtibat halinde )

To connect someone with someone else

The operator put me in touch with head of the company.

(Telefon operatörü, beni şirketin başkanına bağladı.)


 Put (someone) on hold

( telefonu kapatmayıp beklemek )

To have someone wait during a telephone call

The secretary put me on hold while she looked for the papers needed.

(Sekreter, ihtiyaç duyduğum kağıtları ararken beni beklemeye almıştı.)


 Put (someone) through (to)

( telefonu bağlamak – irtibatlandırmak )

To connect someone with someone else by telephone

Operator, can you put me through to New York?

("Operatör, beni New York'a bağlayabilir misin?)


 Bring back

( geri getimek )

To return something

You didn't bring back the book you borrowed from me. Please bring it back today.

(Benden ödünç aldığın kitabı geri getirmedin. Lütfen bugün geri getir)


 By the way

( bu arada – yeri gelmişken – aklıma gelmişken )

Incidentally

By the way, your husband told me that his mother is coming for a visit.

(Bu arada, kocanız bana annesinin ziyarete gileceğini söyledi.)


 Crack a book

( ders çalışmaya başlamak )

To read, to study

If you don’t crack a book, you’ll never pass the exam.

(Ders çalışmaya başlamazsansa, sınavı asla geçemezsin.)


 Come in

( girmek – içeri girmek )

To enter

Won't you come in and have a cup of coffee?

(İçeri gelip bir fincan kahve içmez misin?)


 

Fill in

( tamamlamak – form doldurmak )

(To complete (said something missing or left blank

In the exercise section of this lesson fill in the blanks with the idiom. Fill them in correctly.

(Bu dersin egzersiz bölümünde, boşlukları deyimlerle doldurun. Onları doğru bir şekilde doldurun.)


 

 

 

Online İngilizce Eğitimi ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.