Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
27 Sep
ENG45  0

İngilizce Terimler - Dördüncü bölüm

 

 

 

Birkaç yararlı ve kullanışlı İngilizce terimler öğrenelim.

 

 Come up to

( Ulaşmak - Erişmek )

To get close to, to approach closely

 

- Ali tired hard to come up to the teacher’s standards.

( Ali, öğretmenin standartlarına erişmek için çok uğraştı. )


 Cut down on

( Kısmak - azaltmak - indirmek )

To reduce

 

- Robert wants to cut down on candy and desserts.

( Robert şeker ve tatlı yemeyi kesmek istiyor. )

- Maria has been trying to cut down on calories.

( Maria kaloriyi azaltmaya çalışıyor. )


 For example

( Örneğin - örnek olarak - mesela )

 For instance

 

- A fish can be cooked many ways. For example, you can boil it, or fry it.

( Bir balıği birçok yönden pişirilebilir. Örneğin, kaynatabilir, buharla pişirebilir veya kızartabilirsiniz. )


 Get the idea for

 ( Fikrini almak )

To conceive, to come up with

 

- Where did you get the idea for this poem?

( Nereden bu şiirin fikrini aldın?)


 Make the best use (of)

( En iyi şekilde kullanmak )

To use maximum ability, to take advantage of something to the greatest degree

- He can make the best use of his teaching experience on his new job at the university.

( Üniversitedeki yeni işinde öğretim deneyiminden en iyi şekilde faydalanabilir. )


 A number of

 ( Bir kaç – birtakım – bir miktar )

Several

 

- A number of decisions must be made every day.

( Her gün bir takım kararlar alınmalıdır. )


 At the end of

( Sonunda - -insonunda )

At the terminal point, at the close of, at the finish of

 

- At the end of the meeting, Frank read through the list of accomplishments

( Toplantının sonunda Frank başarılar listesini okudu.)


 

 

 

 

 

İngilizce öğretimi online kursu ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.