Sign up Log in
English Language Institute

English Language Institute

speak english
30 Sep
ENG45  0

İngilizce terimler - Altıncı Bölüm

 

 

 

 

Take it easy

( Kendini yorma – sakin ol - kolayına bak – işi hafiften al – kızma)

Stay calm, be calm, slow down

 

Don’t worry. I’m going to help you. Just take it easy.

( Endişelenme. Ben sana yardım edeceğim. Sakin ol. )


 Take part in

( -e katılmak - -e iştirak etmek )

To participate in

 

The fireman takes part in a daring rescue.

( İtfaiyeci cesur bir kurtarma görevine katılır. )


 Look down on (someone)

( Küçümsemek – yukarıdan bakmak - -e tepeden bakmak – hor görmek )

To consider someone inferior

 

Snobs are people who look down on others.

( Kibirli ve züppe insanlar, diğerlerini hafife alanlardır. )


Point out

( Ihtar etmek – hatırlamak – belirtlemek – dikkati çekmek – işaret etmek )

To indicate, to bring attention to

 

Please point out my mistakes in this writing assignment. Point them out in red pencil.

( Bu yazı ödevinde hatalarımı belirtleyin. Onları kırmızı kalemle işaretleyin. )


 Pushover

( çantada keklik - Ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan - elde edilmesi o denli kesin ki elde edilmiş sayılır. )

Someone who is easy to influence or manipulate

 

Robert believes anything you say. He really is a pushover.

( Robert, söylediğin her şeye inanıyor. O gerçekten çantada keklik birisi. )


 Think highly of

( Takdir et - -e saygı duymak/beslemek )

To hold in esteem

 

The students think highly of their English teacher.

( Öğrenciler, İngilizce öğretmenlerine saygı duyuyorlar. )


 Under (one's) thumb

( birini istediği gibi idare etmek - kullanmak )

Under one’s domination

 

I don’t know why, but I do everything she tells me to do. I'm afraid she has me under her thumb.

( Nedenini bilmiyorum, ama yapmamı söylediği her şeyi yapıyorum. Beni kullandığından korkuyurum. )


 

 

 

 

İngilizce öğretimi online kursu ENG45.com


  Register

Comments (0)

Send Comment


Message

English educational institution 2010-2020.

ooPeg.com © All Rights Reserved.